PRE Results Report
Publications

Infra FINBIM

Journal Articles

Kärnä, S., Junnonen, J-M., Manninen, A-P., Julin, P., Exploring project participants’ satisfaction in the infrastructure projects. Engineering Project Organization Journal. Volume 3, Issue 4 (pages 186-197), 2013.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21573727.2013.823083.

Conference Papers

Hyvärinen, J., Finne, C. (2012). Open InfraBIM: IFCs, LandXML, or…?. Proceedings of ECPPM 2012, eWork and EBusiness in architecture, Engineering and Construction, Reykjavik, Iceland, July 2012.

Mäkeläinen, T., Hyvärinen, J., Peura, J. (2012). BIM practices and challenges framed –an approach to systemic change management. Proceedings of ECPPM 2012, eWork and EBusiness in architecture, Engineering and Construction, Editors: Gudni Gudnason , Prof. Raimar Scherer. Conference in Reykjavik, Iceland, 25-27 July 2012.

Hyvärinen, J., Mäkeläinen, T., Peura, J., Rönty, J. (2012). Strategies, Guidelines and Project Level Leadership as Methods for IDDS Practices in Transition. Proceedings of the 19th CIB World Building Congress 2013: Construction and Society, Editors: Prof. Stephen Kajewski, A/Prof. Karen Manley and Prof. Keith Hampson,ISBN 978-0-9875542-0-8.WBC in Brisbane, Australia, 5-9 May 2013

Kärnä, S., Manninen A-P., Junnonen J-M. (2011). Gathering User and Stakeholder Information in BIM -based Infrastructure Projects. Proceedings of CIB 2011 Joint Conference W078 / W102 Computer Knowledge Building, Sophia Antipolis, France, 26-28 October 2011.

Manninen, A-P., Kärnä, S., Nenonen, S. (2011). A new perspective of developing user-oriented infrastructure. Proceedings of World Sustainable Building Conference 18 – 21 October, 2011 Helsinki, Finland.

Heikkilä, R. & Leinonen, T. & Paukkeri, H. & Virtanen, H. (2014) Development of the BIM based Modelling Process for Dredging Works. ISARC’2014, The 31st International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, 9-11 July, 2014, Sydney, NSW, Australia, x p. Paper Accepted for Publication.

Heikkilä, R. & Marttinen, M. (2013). Development of BIM based Rehabilitation and Maintenance Process for Roads. ISARC’2013, The 30th International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, 11-15 August, 2013, Montreal, Canada, 7 p.

Heikkilä, R. & Laatunen, K. (2013) Development of BIM and Automation Based Total Process for Infra Construction. ISARC’2013, The 30th International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, 11-15 August, 2013, Montreal, Canada, 6 p.

Heikkilä, R. & Hovila, J. (2012) National Guidelines for Bridge Information Modeling and Automation. The 29th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, 26 June – 29 June, 2012, Eindhoven, the Netherlands, Abstract p. 66, Full Paper doi:10.4017/gt.2012.11.02.342.799. Proceedings Full Papers ISG*ISARC2012, ISBN: 978-90-386-3410-4, pp. 6-8.

Heikkilä, R., Heikkilä, J. & Mikkonen, M. (2013) Applicability of An Unmanned Aerial Vehicle Surveying to the Measurement of Digital Terrain Model. ISARC’2013, The 30th International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, 11-15 August, 2013, Montreal, Canada, 7 p.

Nissilä, J. & Heikkilä, R. & Romo, I. & Malaska, M. (2014) BIM based Schedule Control for Precast Concrete Supply Chain. ISARC’2014, The 31st International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, 9-11 July, 2014, Sydney, NSW, Australia, x p. Paper Accepted for Publication.

Master's Theses and Bachelor's Theses

Autio, J. Infra-alan siirtymisprosessi tietomallintamiseen ylläpitohankkeen näkökulmasta. Metropolian Ammttikorkeakoulu, 2013.https://publications.theseus.fi/handle/10024/57055

Brotherus, V. Inframallintamisen hyödyntäminen geoteknisessä suunnittelussa. Diplomityö 2014. Oulun yliopisto

Harjula, L. Pohjavahvistusten mallintaminen ja mallinnusvaatimukset väyläsuunnittelussa. Tampereen teknillinen yliopisto, 2013.

Heikkilä, J. Tietomallipohjaisen automaation kehittäminen rautatien maarakennustyöhön. Diplomityö 2012. Oulun yliopisto. http://herkules.oulu.fi/thesis/nbnfioulu-201305301370.pdf

Häkkinen, L. Tietomallien hyödyntäminen erikoispohjarakentamisen tuotanto-organisaatiossa. (Utilisation of building information models in production organisation of foundation engineering.) Master thesis 2012. Tampere University of Technology.http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201210091318

Kalliomäki, J. Toimintamallin kehittäminen tietomallipohjaisen rakennusprojektin betonirakenteiden tuotannonsuunnitteluun. Diplomityö 2013. Aalto-yliopisto.

Karhumäki, S. Siltaurakan tarjous- ja rakentamisvaiheen toteutus tietomalliympäristössä. Diplomityö 2012. Aalto-yliopisto. 65 s.

Karjalainen, A. Avoimen tiedonsiirron kehittäminen siltojen tietomallintamiseen. Diplomityö 2013. Oulun yliopisto. 86 s.

Kiviniemi, A. Radan tietomallipohjaisen massalaskennan vaatimukset. (Demands for railways BIM-based mass calculations). Bachelor’s thesis 2014. Tampere University of Applied sciences. 49 p.

Kekkonen, S. Teräsbetonisillan tietomallinnus. Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013.https://publications.theseus.fi/handle/10024/57217

Laksola, L. Infra FIN BIM –pilottien tulosten kerääminen, lähtötieto- ja suunnittelupilotit. Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013.https://publications.theseus.fi/handle/10024/56955

Leinonen, J. Tieväylien päällysteenkorjauksen tietomallipohjaisen suunnittelu-menetelmän kehittäminen. Diplomityö 2014. Oulun yliopisto. 78 s.

Leppänen, T. Tietomallinnus infra-alalla : case: Storhemtintien katupilotti. Lahden ammattikorkeakoulu, 2013. https://publications.theseus.fi/handle/10024/54381

Mattila, A. Siltojen tietomallintamisen ja urakkalaskennan välinen integraatio. Diplomityö 2012. Oulun yliopisto. 79 s.

Ojutkangas, T. Tietomallinnuksen käyttö ja mahdollisuudet Länsimetron rakennesuunnittelussa. Diplomityö 2012. Aalto-Yliopisto.

Palviainen, V. Tiesuunnitelman tietomallinnus : Valtatie 14 Savonlinnan Laitaatsalmi. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013.https://publications.theseus.fi/handle/10024/55279

Parkkari, J. 3d-tietomalleja hyödyntävän automatisoidun maarakentamisjärjestelmän kehittäminen. Diplomityö 2011. Oulun yliopisto. 87 s.

Paukkeri, H. Väyläruoppauksen tietomallipohjaisen prosessin kehittäminen. Diplomityö 2012. Aalto-yliopisto. 69 s

Rimpiläinen, N. Erillisnimikkeistöjen yhdistäminen siltojen tietomallinnukseen. Diplomityö 2014. Oulun yliopisto.

Saifi, H. Integration of building information modeling and finite element analysis in bridge engineering. Master thesis 2012. Aalto University, School of Engineering.

Schönberg, J. Tierakentamisen maarakennusvaiheen tietomallipohjaisen laadunvalvontamenetelmän kehittäminen. Diplomityö 2012. Oulun yliopisto.

Sihvola, O. Sillan laatuaineiston integrointi tietomalliin. Diplomityö 2013. Aalto-yliopisto.

Stenius, S. Tien rakennussuunnitteluvaiheen toteutusmallin tietosisällön kehittäminen. Diplomityö 2011. Oulun yliopisto.

Törmänen, P. Tietomallintamiseen perustuen toimintamallin kehittäminen väylärakentamishankkeen pääurakoitsijalle. Developing BIM-based operations model for the main contractor in a road building project, Diplomityö 2014, Oulun yliopisto.

Vilpas, S. Overview on building information modeling in the Finnish infrastructure sector and a comparison of Information Model Servers. Master’s Thesis 2013. Aalto University, School of Engineering.

Virtanen, J. Väylähankkeen lähtötietomalli ja sen muodostaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012.  https://publications.theseus.fi/handle/10024/41296

Reports

Manninen, A-P., Kärnä, S. (2012). Käyttäjälähtöinen liikenneinfrastruktuuri mallipohjaisessa toimintaympäristössä. Aalto –yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu. Tiede+teknologia –julkaisusarja, 14/2012, raportti. ISBN 978-952-60-4793-5 (pdf)

Manninen, A-P., Kärnä, S. (2011). Kansainvälinen state-of-art –selvitys rakennusalan BIM –käytännöistä. Aalto –yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu. Tiede+teknologia –julkaisusarja, työpaperit. ISBN 978-952-60-4280-0 (pdf)