PRE Results Report
Publications

Seminar and Workshop Presentations

Model Nova

Kerosuo, H. Kaksoisärsytyksen menetelmä muutostoimijuuden vahvistamisen tukena? Presentation in Aikuiskasvatustieteen tutkijatapaaminen. Teemaryhmä: Toimijuuden vahvistaminen aikuisten elämänkentillä, University of Turku, 6-7.2.2014.

Kerosuo, H. (2013) Development of knotworking for building design. Presentation at Building information modelling (BIM) meets activity theory –workshop, 30.4.2013, University of Helsinki

Kerosuo, H. (2013) Development of Knotworking for Building Design. Presentation at When social science meets lean and BIM –workshop, 25.-26.11.2013, University of Helsinki

Kerosuo, H. Miettinen, R. & Korpela, J. Ascending from Abstract to Concrete and Practical Experimentation: The Case of Knoworking in Construction Design. Presentation in Evald Ilyenkov – Prospects and Retrospects in Philosophy and Psychology – symposium 15-16, april 2014, University of Helsinki.

Kerosuo, H., Mäki, T. & Korpela, J. (2012) Solmutyöskentely suunnittelijoiden yhteistyössä rakennusteollisuudessa. Innovaatiot, työ ja oppinen -teema, Kasvatustieteen päivät, Helsinki, 22.-23.11.2012. [Presentation in Finnish]

Korpela, J. & Miettinen, R. (2013) BIM and the maintenance activity. Presentation at Building information modelling (BIM) meets activity theory –workshop, 30.4.2013, University of Helsinki

Miettinen, R. (2011) Activity theory and BIM research. A presentation in University of Salford, 25.11.2011, England.

Miettinen, R. (2011) Toiminnan teorian ja yhteiskuntatieteiden näkökulma BIM-tutkimukseen. Esitys PRE-ohjelman seminaarissa Tietomallintamisen haasteet ja rakentamisen muutos, 9.12.2011, Helsingin yliopisto.

Miettinen, R. (2014) Artifact in activity theory. A presentation in the workshop ”Artifacts, practice and knowledge elaboration: an interdisciplinary perspective”, 7.3.2014, Nice, France.

Miettinen, R. & Paavola, S. (2012) Sociology of expectations and reality of BIM implementation. Presentation at When social science meets lean and BIM –workshop, 3.-4.12.2012, University of Salford.

Miettinen, R., Paavola, S. & Smeds, M. (2012) Knotworking – Integrative collaboration practice. A poster at the SHOK Summit 2012 seminar, 26.4.12 in Helsinki.

Mäki, T. (2012) A site manager’s daily work and the uses of BIM in construction site management. Presentation at When social science meets lean and BIM –workshop, 3.-4.12.2012, University of Salford.

Mäki, T. (2012) BIM työnjohdon työvälineenä. Innovaatiot, työ ja oppinen -teema, Kasvatustieteen päivät, Helsinki, 22.-23.11.2012. [in Finnish]

Mäki, T. (2013) BIMin käyttö rakennustyömaalla. A presentation in BIM työmailla –seminaari AMK ja yliopistojen rakennus- ja infra-alan opetushenkilöstölle -seminar November 2013, Vantaa.

Mäki, T. (2013) Digitaalisten 3D-mallien käyttö (BIM) rakennustyömaan työnjohdon työssä. A presentation in Työelämän tutkimuspäivät 2013, 6-7 November, Tampere. [in Finnish]

Mäki, T. (2013) Last Planner in Design Management. Presentation at When social science meets lean and BIM –workshop, 25.-26.11.2013, University of Helsinki

Mäki, T. (2014) Last Planner in Design Management. An abstract and a presentation in Social Sciences meet BIM and Lean -workshop December 2013, Helsinki.

Mäki, T. (2014) Last Planner in Design Management. A presentation in BIM for Lean -workshop April 2014, Espoo.

Mäki, T. (2014). Multi-disciplinary talk on design issues in construction site meetings. A presentation in KASVA-seminar May 2014, Helsinki.

Mäki, T. (2013) Site manager’s daily work and the uses of BIM in construction site management. A presentation in CRADLE Summer School, August.2013, Helsinki.

Mäki, T. (2013). Tietomallien käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa ja ohjauksessa. A paper submitted and a presentation in KASVA-seminar May 2013, Helsinki.

Mäki, T. (2014). Tietomallien käyttöönoton mukanaan tuomat oppimishaasteet rakennustyömaan toiminnassa. Presentation in Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 2014. February 2014, Turku.

Mäki, T. (2011). Tietomallintamisen hyödyt ja haasteet työmaan toteutuksessa. A presentation in Itä-Suomen rakentajaseminaari 2011. June 2012, Mikkeli.

Mäki, T. Korpela, J. & Kerosuo, H. Tietomallintamisen käyttö rakentamishankkeessa. Helsingin yliopisto, Science Day 22.9.2011. [Presentation in Finnish]