PRE Results Report
Publications

Reports

NewWoW

Aaltonen, I., Laarni, J. & Tammela, K. (2014) Envisioning e-justice for criminal justice chain in Finland, (submitted)

Aaltonen, Iina; Ala-Kotila, Paula; Järnström, Helena; Laarni, Jari; Määttä, Hannamaija; Nykänen, Esa; Schembri, Ingrid; Lönnqvist,Antti; Ruostela, Jenna; Laihonen, Harri; Jääskeläinen, Aki; Oyue, Joe; Nagy, Gabor.2012: State-of-the-Art Report on Knowledge Work- New Ways of Working VTT, Espoo; 2012; Espoo; Espoo. 106 s. + liitt. 9 s.
VTT Technology : 17 http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T17.pdf

Fruchter, R., Medlock, L., Kincho, H.L., Määttä, H., Nykänen, E., Mattila, P. & Ståhlberg, A., 2014: NewWow ISS Lahti Pilot Case Study. VTT TECHNOLOGY 176. 88 pages. ISBN 978-951-38-8263-1. http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T176.pdf

Nykänen, E., Laarni, J. Määttä, H., Raij, A., Sundqvist, A., Lonka, H., Mattila, P. & Palvalin, M. August 2014. New ways of working: Summary of Pilot Cases. VTT TECHNOLOGY 177. 32 p. ISBN978-951-38-8278-5 http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T177.pdf

Laarni,J., Miiluniemi, T., Nykänen, E., Schembri, I. Richert, H. August 2014: New ways of Working: Case Study summary report. VTT TECHNOLOGY 178. 61 p. + app 11 p. ISBN978-951-38-8279-2. http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T178.pdf

Laarni, J. & Aaltonen, I. (2014). Anticipation dialogue in participatory design, 16 p. Teoksessa: Katherine Blashki & Pedro Isaías (Eds.), Emerging Research and Trends in Interactivity and the Human-Computer Interface. IGI Global, 580 p.

Rasila, H. & Jylhä, T. (2014) The many faces of office noise – case contact center, Facilities, accepted for publication.

Sundqvist, A. & Rasila, H. (eds.) (2014) Sustainable Workplace Management – Senate Properties’ Final Report (link will be added later).

BIMCON

Bolpagni, M. (2013). The implementation of BIM within the public procurement. A model-based approach for the construction industry. VTT Technology report: 130 ISBN ISBN 978-951-38-8058-3. http://www.vtt.fi/vtt_show_record.jsp?target=julk&form=sdefe&search=71022

Sulankivi, K. in cooperation with Parma, Skanska, Finnmap and Tekla. Betonielementtien BIM-pohjainen tuoteosakauppa, Case väliseinäelementit. VTT Research report (Tutkimusraportti VTT-R-03335-13), In Finnish

Vares, S., Sulankivi, K., Palos, S., Kojima, J., Kiviniemi, M., Tuomisto, M. (2013). Tuotetiedon käyttö tietomallinnuksessa esimerkkinä ympäristövaikutusten laskenta. VTT Tutkimusraportti : VTT-R-01180-13, 75 s. + liitteet 2 s.

Vares, S., Häkkinen, T., Sulankivi, K. (2014). Tietomallipohjainen ympäristövaikutuslaskenta. (Not published yet)

Infra FINBIM

Manninen, A-P., Kärnä, S. (2012). Käyttäjälähtöinen liikenneinfrastruktuuri mallipohjaisessa toimintaympäristössä. Aalto –yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu. Tiede+teknologia –julkaisusarja, 14/2012, raportti. ISBN 978-952-60-4793-5 (pdf)

Manninen, A-P., Kärnä, S. (2011). Kansainvälinen state-of-art –selvitys rakennusalan BIM –käytännöistä. Aalto –yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu. Tiede+teknologia –julkaisusarja, työpaperit. ISBN 978-952-60-4280-0 (pdf)

BIMCity

Antila, J. “Suunnittelutiedon vaihto suunnittelijan ja tilaajan välillä”, 2013. In Finnish. (Open PDF)

Malmi J. (2014) Raportti – Rakennusvalvontojen tehty yhteistyö BIMCity-työpaketissa. BIMCity

Porkka, J. Harviainen T. (2014) Efficient inter-participant communication with virtual models.